44 vytrvalcov versus 50 km.

Kto sa odhodlá zdolať 50 kilometrov, aby mohol darovať 100 eur na pomoc iným?