Prihláste svoj projekt do grantového programu Spoločne pre región.

Dnes sme otvorili 7. ročník grantového programu Spoločne pre región 2014.