Prihláste svoj projekt do grantového programu Spoločne pre región.

Dnes sme otvorili 7. ročník grantového programu Spoločne pre región 2014.

Prihláste svoj projekt do grantového programu Spoločne pre región. Read More »