Prihláste svoj projekt do grantového programu Spoločne pre región.

Dnes sme otvorili 7. ročník grantového programu Spoločne pre región 2014.

Program Spoločne pre región podporuje projekty z komunít východného Slovenska pripravené miestnymi skupinami v širokých partnerstvách.

O grant vo výške maximálne 3300 eur môžu žiadať neziskové organizácie a samosprávy do 16. decembra 2013.

Program podporuje tieto oblasti:
Bezpečnosť
Deti a mládež
Environmentálne programy a vzdelávanie
Kultúrna identita a cezhraničná spolupráca

Program je financovaný z daru spoločnosti U. S. Steel Košice, s. r. o.

Viac informácií poskytneme na adrese tomas.torok@karpatskanadacia.sk.