Vianočné stretnutie neziskových organizácií pri čaši vína

V decembri 2013 sme zorganizovali vianočné stretnutie neziskových organizácií.