Vianočné stretnutie neziskových organizácií pri čaši vína

V decembri 2013 sme zorganizovali vianočné stretnutie neziskových organizácií.

Tento rok bolo výnimočne spojené s prezentáciou práce a výrobkov neziskoviek a s možnosťou charitatívneho predaja. Okrem nových kontaktov sme si zo stretnutia odniesli aj úžasné vianočné dekorácie, ktoré vyrobili deti z autistických centier, domáce džemy a čatní od členov OZ Kras, knihy o detskej železničke, či ručne vyrábané mydlá a čaje z dielne združenia SOSNA.

Potešili nás aj slová riaditeľky autistického centra RUBIKON pani Uchnárovej: „Karpatská nadácia každoročne organizuje akcie, ktoré nám osobne v AC Rubikon otvárajú vianočný čas a dodávajú nám tú správnu sviatočnú atmosféru. Tohtoročné stretnutie bolo povýšené zas o ďalšiu úroveň a obohatilo nás nielen o pravé emócie, ale aj o ďalšie priateľstvá, za čo Vám všetkým členom z rodiny Karpatskej nadácie patrí veľká vďaka.“

Ďakujeme za povzbudivé slová! A ďakujeme SPOTs za možnosť zorganizovať stretnutie vo výmenníku Obrody. Fotografie z akcie si môžete pozrieť tu.

Stretnutie sa uskutočnilo v rámci programu KROK VPRED. Partnerom programu je spoločnosť RWE IT Slovakia, s.r.o.