Program „T“ for all, all for „T“ podporil 9 projektov

Nadačný fond T – Systems Slovakia spravovaný Karpatskou nadáciou rozdelil 7431,23 Eur na projekty, v ktorých sú aktívne zapojení aj zamestnanci spoločnosti.