Program “T” for all, all for “T” podporil 9 projektov

Nadačný fond T – Systems Slovakia spravovaný Karpatskou nadáciou rozdelil 7431,23 Eur na projekty, v ktorých sú aktívne zapojení aj zamestnanci spoločnosti.

Karpatská nadácia v spolupráci so spoločnosťou T – Systems Slovakia, s. r. o. vyhlásila výsledky grantového programu „T“ for all, all for „T“. Program podporil celkovou sumou 7431,23 Eur deväť projektov.

Členovia hodnotiacej komisie medzi inými podporili aj praktizovanie Montessori pedagogiky v Dome kreativity Haliganda, nový GPS systém pre Záchrannú službu Východ z Gelnice, prístroj na dýchanie pre novorodencov, charitatívnu burzu Priateľov Zeme.

Cieľom programu „T“ for all, all for „T“ je vytvoriť príležitosť pre zamestnancov T-Systems Slovakia realizovať svoje kreatívne a inovatívne nápady pre zlepšenie života tam, kde žijú.

Projekty podporené v programe „T“ for all, all for „T“ v roku 2014.