Poznáme výsledky programu TU ŽIJEME A POMÁHAME

Grantová komisia vybrala 10 projektov, ktoré podporila celkovou sumou 8000 EUR.

Poznáme výsledky programu TU ŽIJEME A POMÁHAME Read More »