Poznáme výsledky programu TU ŽIJEME A POMÁHAME

Grantová komisia vybrala 10 projektov, ktoré podporila celkovou sumou 8000 EUR.

Zamestnanecký program TU ŽIJEME A POMÁHAME realizuje Karpatská nadácia a aktívne sa v ňom angažujú zamestnanci prešovskej firmy LEAR Corporation Seating Slovakia, s. r. o.

Zoznam podporených projektov (v abecednom poradí):

Cirkus 49, Prešov, projekt: Filmový klub Kino Pocity – 785 EUR
Dorka, n.o., Košice, projekt: Môj kamarát Dorkáč – 351 EUR
Elit Dance, Prešov, projekt: Elit Dance – jeden tím – 500 EUR
OZ Barlička, Prešov, projekt: Margarétafest 2014 – medzinárodný festival zdravotne znevýhodnenej mládeže – 1 000 EUR
OZ Emerka, Prešov, projekt: “Ohýbaj ma mamko, pokým som ja Janko…” Výchova k poriadku a ochrane životného prostredia od malička – 995 EUR
OZ Sapio, Miklušovce, projekt: Deň tradícií – 843 EUR
OZ Vánok, Prešov, projekt: Snoezelen-terapeutické multisenzorické prostredie – 1 000 EUR
OZ Živá Zem, Prešov, projekt: Zelená pre zdravie – 626 EUR
SHŠ COHORS, Prešov, projekt: Stretnutie s históriou – 1 000 EUR
Združenie Kamenná veža, Lipany, projekt: Medzinárodný dobrovoľnícky tábor na NKP hrade kamenica 2014 – obnova údržba náučného chodníka – 900 EUR