Fond Karpatskej vandrovky podporil 5 projektov

Karpatská nadácia udelila ďalšie granty z Fondu Karpatskej vandrovky.