Fond Karpatskej vandrovky podporil 5 projektov

Karpatská nadácia udelila ďalšie granty z Fondu Karpatskej vandrovky.

Zoznam podporených projektov v rámci výzvy Máme radi východ 2014.

Fond Karpatskej vandrovky združuje dary účastníkov darcovského vytrvalostného pochodu Karpatská vandrovka. Na rozhodovaní o podpore pre projekty uchádzajúce sa o podporu z Fondu sa podieľajú aj samotní účastníci a darcovia Karpatskej vandrovky.
Poslaním Fondu Karpatskej vandrovky ako fondu darcovskej športovo – poznávacej aktivity je podpora zdravšieho života a životného štýlu, ekoturistiky, pohybu a vzdelávania v prírode.

Fond podporuje kreatívne, praktické a finančne nenáročné prístupy k riešeniu zhoršujúceho sa životného štýlu dnešnej spoločnosti, ktoré sú efektívne a prístupné širokej verejnosti a realizované na východnom Slovensku.

Karpatská vandrovka je darcovský turistický pochod pre odvážnych vytrvalcov zameraný na získavanie finančných prostriedkov na podporu užitočných projektov, ktoré zlepšia život na východnom Slovensku. Vandrovka je dlhá 50 kilometrov a vedie po lesných cestách po hrebeni Volovských vrchov v zachovanej prírode čarovných Karpát. Všetko o Karpatskej vandrovke nájdete aj na www.karpatskavandrovka.sk.