Laura Dittel odcestovala na zahraničný štipendijný pobyt.

Po takmer 20 rokoch na pozícii riaditeľky Karpatskej nadácie Laura Dittel vycestovala na študijný pobyt.

Laura Dittel odcestovala na zahraničný štipendijný pobyt. Read More »