Laura Dittel odcestovala na zahraničný štipendijný pobyt.

Po takmer 20 rokoch na pozícii riaditeľky Karpatskej nadácie Laura Dittel vycestovala na študijný pobyt.