Laura Dittel odcestovala na zahraničný štipendijný pobyt.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Po takmer 20 rokoch na pozícii riaditeľky Karpatskej nadácie vycestovala Laura Dittel na študijný pobyt, aby získala nové inšpirácie a nazbierala sily a energiu do ďalšieho rozvoja nadácie.

Obdobie od 1. augusta 2014 do 30. júna 2015 strávi na Univerzite v Syrakúzach (New York, USA), kde sa bude venovať témam rozvoja neziskových organizácií a nadácií, verejnej správe a politike. Tento pobyt absolvuje vďaka štipendiu v rámci Hubert Humphrey Fellowship, ktorý administruje Fulbrightova komisia.

Na pozícii riaditeľky Lauru Dittel zastupuje Katarína Minárová, ktorá sa v Karpatskej nadácii od roku 2009 venuje PR a komunikácii, medzinárodným projektom a Karpatskej vandrovke.

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.