Výzva grantového programu „T“ for all, all for „T“

Karpatská nadácia otvorila ďalší ročník grantového programu „T“ for all, all for „T“.