Sieťovacie stretnutie neziskových organizácií

V stredu 3. decembra 2014 sme usporiadali sieťovacie stretnutie neziskových organizácií s cieľom podporiť ich spoluprácu a výmenu skúseností.

Sieťovacie stretnutie neziskových organizácií Read More »