Otvorili sme 5. výzvu Fondu Karpatskej vandrovky.

Do 18. mája 2015 sa môžu neziskové organizácie z východného Slovenska uchádzať o finančnú podporu pre svoje dobré nápady.