Otvorili sme 5. výzvu Fondu Karpatskej vandrovky.

Cieľom 5. výzvy Fondu Karpatskej vandrovky MÁME RADI VÝCHOD je podporiť aktívnych východniarov, ich dobré nápady a užitočné projekty, ktoré v našom regióne prispejú k ozdraveniu životného štýlu a k športovému vyžitiu, k stretávaniu sa ľudí a k aktívnemu tráveniu voľného času a k rozvoju nekomerčnej kultúry a tvorivosti.

5. výzva Fondu Karpatskej vandrovky MÁME RADI VÝCHOD prerozdelí 6 200 EUR. Túto sumu darovali do Fondu Karpatskej vandrovky účastníci piateho ročníka darcovského pochodu Karpatská vandrovka.

O grant sa môžu uchádzať mimovládne neziskové organizácie, ktoré sídlia a pôsobia v košickom a v prešovskom kraji. Uzávierka prijímania žiadostí o grant je 18. máj 2015.
Maximálna výška grantu na projekt je 1 000 EUR. Spolufinancovanie zo strany žiadateľa nie je povinné.

Výzva_ MÁME_RADI_VÝCHOD_2015

Aby sme šetrili lesy aj Vaše financie, predstavujeme Vám novinku: online žiadosť o grant.
Všetky infomácie, link na žiadosť o grant a celé znenie výzvy nájdete na http://karpatska.nesskdc.sk/.

Prosím, venujte dostatočnú pozornosť vyplneniu všetkých častí formulára a pripojeniu potrebných príloh. V prípade komplikácií nás kontaktujte.


Od svojho založenia v roku 2010 sa na podporu verejne prospešných projektov na východe Slovenska vyzbierali dary do Fondu Karpatskej vandrovky v hodnote 16 360 EUR.

Viac informácií vám poskytneme na tomas.torok@karpatskanadacia.sk.