Otvorili sme 5. výzvu Fondu Karpatskej vandrovky.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Cieľom 5. výzvy Fondu Karpatskej vandrovky MÁME RADI VÝCHOD je podporiť aktívnych východniarov, ich dobré nápady a užitočné projekty, ktoré v našom regióne prispejú k ozdraveniu životného štýlu a k športovému vyžitiu, k stretávaniu sa ľudí a k aktívnemu tráveniu voľného času a k rozvoju nekomerčnej kultúry a tvorivosti.

5. výzva Fondu Karpatskej vandrovky MÁME RADI VÝCHOD prerozdelí 6 200 EUR. Túto sumu darovali do Fondu Karpatskej vandrovky účastníci piateho ročníka darcovského pochodu Karpatská vandrovka.

O grant sa môžu uchádzať mimovládne neziskové organizácie, ktoré sídlia a pôsobia v košickom a v prešovskom kraji. Uzávierka prijímania žiadostí o grant je 18. máj 2015.
Maximálna výška grantu na projekt je 1 000 EUR. Spolufinancovanie zo strany žiadateľa nie je povinné.

Výzva_ MÁME_RADI_VÝCHOD_2015

Aby sme šetrili lesy aj Vaše financie, predstavujeme Vám novinku: online žiadosť o grant.
Všetky infomácie, link na žiadosť o grant a celé znenie výzvy nájdete na http://karpatska.nesskdc.sk/.

Prosím, venujte dostatočnú pozornosť vyplneniu všetkých častí formulára a pripojeniu potrebných príloh. V prípade komplikácií nás kontaktujte.


Od svojho založenia v roku 2010 sa na podporu verejne prospešných projektov na východe Slovenska vyzbierali dary do Fondu Karpatskej vandrovky v hodnote 16 360 EUR.

Viac informácií vám poskytneme na tomas.torok@karpatskanadacia.sk.

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.