Program rozvoja rómskych komunít

Program kombinuje finančnú pomoc pre udržateľné prístupy k budovaniu sebestačnosti komunít so vzdelávaním a tréningovými aktivitami.