Program rozvoja rómskych komunít

Otvorili sme nový Program rozvoja rómskych komunít.

Program kombinuje finančnú pomoc pre udržateľné prístupy k budovaniu sebestačnosti komunít so vzdelávaním a tréningovými aktivitami.

Cieľom programu je zlepšiť životnú situáciu Rómov vo vybraných komunitách zlepšením ich prístupu k práci a k naplneniu základných potrieb a prispievať k prekonávaniu predsudkov a sociálneho vylúčenia chudobných ľudí sprostredkovaním dobrej praxe a nasledovaniahodných príkladov.

Ďalšie informácie o programe nájdete tu.