Fond Karpatskej vandrovky znova podporil dobré veci.

Piaty ročník vandrovky prerozdelil 4 864,50 EUR na projekty ozdravenia životného štýlu a aktívneho trávenia voľného času.