Fond Karpatskej vandrovky znova podporil dobré veci.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Piaty ročník vandrovky prerozdelil 4 864,50 EUR na projekty ozdravenia životného štýlu a aktívneho trávenia voľného času.

Fond Karpatskej vandrovky, darcovského pochodu Karpatskej nadácie, podporil šesť projektov neziskových organizácií v rámci grantovej výzvy MÁME RADI VÝCHOD. Projekty prispejú k lepšiemu životnému štýlu a k aktívnemu tráveniu voľného času detí aj dospelých na východnom Slovensku.

Financie na tieto projekty prišli z Fondu Karpatskej vandrovky, fondu darcovského pochodu Karpatskej nadácie.

Zoznam podporených projektov_FKV_2015

Karpatská vandrovka je každoročný 50-kilometrový pochod po hrebeni Volovských vrchov pre športovcov aj nešportovcov s veľkým srdcom, ktorí prejdú jej trasu a symbolicky aj finančným darom sa pripoja k myšlienke lepšieho východného Slovenska. Každý účastník Karpatskej vandrovky daruje do Fondu Karpatskej vandrovky sumu 100 EUR.

Šiesty ročník Karpatskej vandrovky sa koná v sobotu 19. septembra 2015. Pridajte sa!
Všetko o vandrovke nájdete na www.karpatskavandrovka.sk.

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.