Výzva grantového programu „T“ for All, All for „T“.

Karpatská nadácia dnes otvorila ďalší ročník grantového programu „T“ for all, all for „T“.