Výzva grantového programu „T“ for All, All for „T“.

Karpatská nadácia dnes otvorila ďalší ročník grantového programu „T“ for all, all for „T“.

Výzva grantového programu „T“ for All, All for „T“. Read More »