Výzva grantového programu „T“ for All, All for „T“.

Karpatská nadácia dnes otvorila ďalší ročník grantového programu „T“ for all, all for „T“.

Program podporí projekty neziskových organizácií z východného Slovenska celkovou sumou 12 000 EUR.

Verejne prospešné a dobrovoľnícke projekty sa môžu uchádzať o podporu vo výške max. 2 000 EUR. Program podporuje realizáciu projektov rôzneho tematického zamerania, no všetky majú prispieť k riešeniu aktuálnych potrieb miestnej komunity. Program vyžaduje dobrovoľnícke zapojenie zamestnancov T-Systems Slovakia do realizovaných projektov.

Karpatská nadácia prijíma žiadosti o podporu do 30. novembra 2015. Konzultácie poskytujeme do 23. novembra 2015 na tomas.torok@karpatskanadacia.sk.

Všetky informácie o výzve nájdete tu.

 

Program je financovaný z Nadačného fondu T-Systems Slovakia, ktorý administruje Karpatská nadácia.