Výzva grantového programu „T“ for All, All for „T“.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Karpatská nadácia dnes otvorila ďalší ročník grantového programu „T“ for all, all for „T“.

Program podporí projekty neziskových organizácií z východného Slovenska celkovou sumou 12 000 EUR.

Verejne prospešné a dobrovoľnícke projekty sa môžu uchádzať o podporu vo výške max. 2 000 EUR. Program podporuje realizáciu projektov rôzneho tematického zamerania, no všetky majú prispieť k riešeniu aktuálnych potrieb miestnej komunity. Program vyžaduje dobrovoľnícke zapojenie zamestnancov T-Systems Slovakia do realizovaných projektov.

Karpatská nadácia prijíma žiadosti o podporu do 30. novembra 2015. Konzultácie poskytujeme do 23. novembra 2015 na tomas.torok@karpatskanadacia.sk.

Všetky informácie o výzve nájdete tu.

 

Program je financovaný z Nadačného fondu T-Systems Slovakia, ktorý administruje Karpatská nadácia.

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.