10 projektov podporených z grantového programu TFAAFT 2016

Zodpovedne podnikajúca IT firma prispeje obyvateľom regiónu na realizáciu ich snov.