Deň: 13. februára 2017

Hľadáme Ťa!

Pomáhať ľuďom v menšom tíme, ktorí nie sú machri v IKT, ale bez nich nemôžu robiť dobre svoju prácu je najlepšia cesta stať sa profíkom v IKT – priateľským k užívateľom.