„Trampolína pre všetkých“ prizýva ďalších záujemcov

Pred ďalším kolom ponúkame šancu ďalším záujemcom o prácu v IT sektore.