Rozhýbeme región!

Karpatská nadácia dnes rozdelila 6 neziskovým organizáciám spolu 10 100 Eur z Fondu Karpatskej vandrovky,