Fond pre aktívne občianstvo

Karpatská nadácia je členom konzorcia, ktoré bude spravovať Fond pre aktívne občianstvo.