Šanca podieľať sa na zmene!

Príležitosť zapojiť sa do zlepšovania vzdelávacieho systému na východe Slovenska.