Šanca podieľať sa na zmene!

HĽADÁME MANAŽÉRA PROGRAMOV NEFORMÁLNEHO VZDELÁVANIA A PROGRAMU MYMACHINE SLOVAKIA

STAŇ SA SÚČASŤOU TÍMU KARPATSKEJ NADÁCIE A MEDZINÁRODNÉHO TÍMU KOORDINÁTOROV MYMACHINE GLOBAL.

MyMachine je vzdelávací program podpory tvorivého myslenia detí a mládeže. Cieľom MyMachine Slovakia je podporovať spoluprácu na všetkých troch úrovniach vzdelávacieho systému a budovať u žiakov kľúčové kompetencie, akými sú práca v tíme, komunikácia, kritické myslenie, tvorivosť. Prostredníctvom MyMachine sa snažíme prispievať k vylepšovaniu vzdelávacieho systému na východnom Slovensku. Viac informácii nájdete na MyMachine stránke: karpatskanadacia.sk/mymachine-slovakia/

HĽADÁME ČLOVEKA

ktorému zveríme agendu organizácie, zameranú na neformálne vzdelávanie vrátane koordinácie programu MyMachine a ktorý:
• sa dokáže stotožniť s hodnotami a princípmi práce Karpatskej nadácie;
• bude aktívny člen tímu pripravený dávať a brať, učiť sa nové veci a prispievať vlastnými nápadmi;
• je kreatívny a súčasne veľmi zorganizovaný;
• vie ako manažovať vzťahy so školami ale aj firmami a je schopný nadchnúť ďalších ľudí;
• je schopný adaptovať sa, hľadá netradičné prístupy a pri riešení situácií sa spolieha hlavne na seba;
• je schopný doťahovať veci, má zmysel pre zodpovednosť, termíny a kvalitný výsledok;
• Je zručný v práci so základnými nástrojmi ako MS Windows, MS Office;
• Má silnú osobnú integritu, rád pracuje s ľuďmi a pre ľudí;
• Má rád východné Slovensko a verí, že je to dobré miesto pre život.

Kandidát musí byť tímový hráč, ktorý sa nebojí tvrdej práce, výziev a je ochotný sa zdokonaľovať, vzdelávať a napredovať a má:
• Aspoň dvojročnú skúsenosť z manažovania vlastného projektu;
• Akékoľvek vzdelanie (aspoň 1. stupeň VŠ), ale veľký osobný záujem o vzdelávanie ako tému a zmeny v ňom;
• Aspoň dvojročnú skúsenosť s organizovaním ľudí a prácou s partnermi;
• Dobré IT zručnosti (vyššia užívateľská úroveň bežných nástrojov MS Office);
• Výbornú znalosť slovenského a anglického jazyka.

Náplň práce:

1. Implementácia Programu MyMachine na Slovensku, jeho zdokonaľovanie a rozširovanie pri zachovaní globálnych trendov, komunikácia s riadiacim partnerom projektu MyMachine Global a vyhľadávanie nových lokálnych partnerov a získavanie ich pre účasť v programe.
2. Aktívne prispievať k nastaveniu a hodnoteniu stratégie Nadácie v oblasti neformálneho vzdelávania, príprava a implementácia projektov zameraných na vzdelávanie, prácu s mladými ľuďmi, navrhovanie a realizácia kreatívnych a netradičných prístupov, komunikácia s partnerskými organizáciami, organizácia podujatí a aktivít a sledovanie aktuálnych trendov v spomenutých oblastiach.

Termín nástupu: ihneď
Ponúkaná odmena: dohodou
Druh pracovného pomeru: dohodou
Miesto práce: Košice, východné Slovensko
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 12. marca 2018

Výhody:
• možnosť spolupracovať na medzinárodne ocenenom projekte a ako súčasť globálneho tímu MyMachine
• zmysluplná a kreatívna práca s možnosťou realizovať vlastné nápady
• spolupráca so zaujímavými ľuďmi aj prestížnymi partnermi
• flexibilita pri plánovaní vlastného času
• priateľské a otvorené prostredie pre prácu
Nevýhody:
• nevyhnutná administratíva spojená s projektovým riadením (správy, vyúčtovania)
• nárazová záťaž a tempo, potreba učiť sa rýchlo a zvládať väčšie množstvo úloh naraz
• zmluva vždy na rok dopredu s možnosťou predĺženia v prípade obojstranného záujmu

Od uchádzačov o pozíciu očakávame do 26. februára 2018:
• Motivačný list v slovenskom jazyku popisujúci doterajšie skúsenosti s dôrazom na oblasti, ktoré sú predmetom tejto výzvy. Popíšte súčasne, ako si svoju prácu u nás predstavujete a čo ponúkate. (max. 2 strany)
• Návrh popisujúci konkrétny projekt, ktorý by mohla naša organizácia realizovať v rámci vyššie uvedenej oblasti (vzdelávanie, práca s mladými ľuďmi, netradičné prístupy) v anglickom jazyku. (max. 1 strana)
• Štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku
Dokumenty posielajte elektronicky na adresu: katarina.novotna@karpatskanadacia.sk do 26. februára 2018 (predmet e-mailu – Karpatská nadácia – MyMachine).

Poznámka:
V rámci tohto výberového konania hľadáme kandidáta na uvoľnenú pracovnú pozíciu. Kandidát/ka by mal/a byť otvorený/á možnosti pracovať na základe mandátnej zmluvy (SZČO).
Kandidát/ka bude pracovať v malom tíme v neziskovej organizácii, kde sa vyžaduje, aby jednotlivé pozície pokrývali viacero oblastí práce a boli schopné zvládať multitasking. Súčasne sa vyžaduje vysoká miera kreativity, flexibility a schopnosť samostatnej ale aj tímovej práce. Práca nie je vhodná pre absolventa.
Práca u nás je vhodná pre kandidátov/kandidátky so sociálnymi cítením, filantropickým duchom a väzbou na región východného Slovenska.