Nový grantový program pre občianske organizácie na Slovensku bude spustený na jeseň

Takmer 8 miliónov EUR na obdobie rokov 2018 – 2023 podporí zapájanie občanov do verejného života v piatich oblastiach.

Nový grantový program pre občianske organizácie na Slovensku bude spustený na jeseň Read More »