Otvárame možnosti: Vladimír / ITrampolína pre všetkých

Vďaka projektu ITrampolina pre všetkých Vladimír nedávno získal zamestnanie v spoločnosti T-Systems Slovakia v Košiciach aj napriek postihnutiu hornej končatiny. Prečítajte si jeho príbeh.