Otvorenie 2018/19 výzvy grantového programu Spoločne pre región

Požiadajte o finančnú podporu pre svoj projekt zameraný na budovanie bezpečnosti, voľnočasové aktivity pre deti a mládež a zlepšovanie životného prostredia.