Otvorenie 2018/19 výzvy grantového programu Spoločne pre región

Už po 12. raz U. S. Steel Košice, s.r.o. a Karpatská nadácia otvárajú grantový programu Spoločne pre región. V tomto ročníku program podporí komunitné projekty celkovou sumou 13 000 EUR.

Neziskové organizácie a miestne samosprávy z Košického a Prešovského samosprávneho kraja, v ktorých pôsobia zamestnanci spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. a jej dcérskych spoločností, sa môžu uchádzať o finančnú podporu vo výške 2.500 eur pre projekty zamerané na zvyšovanie bezpečnosti vo všetkých oblastiach života, voľnočasové aktivity pre deti a mládež ako aj environmentálne a vzdelávacie aktivity.

Navrhované projekty sa musia realizovať v období 25.03 – 15.11.2019. Viac informácií nájdete tu.

Svoje návrhy projektov podajte elektronicky do 21. decembra 2018 na www.granty.karpatskanadacia.sk

Viac informácií Vám radi poskytneme na tomas.torok@karpatskanadacia.sk