Získaj podporu pre svoj komunitný projekt zameraný na deti a mládež

Program TU ŽIJEME A POMÁHAME prerozdelí 11.100 EUR na komunitné iniciatívy zamerané na vzdelávanie, ochranu životného prostredia, podporu zdravia, športové a kultúrne podujatia a dobrovoľníctvo. Program podporí projekty, ktoré sa sústreďujú na prácu s deťmi a mládežou v týchto oblastiach.

Získaj podporu pre svoj komunitný projekt zameraný na deti a mládež Read More »