Získaj podporu pre svoj komunitný projekt zameraný na deti a mládež

5. ročník grantového programu TU ŽIJEME A POMÁHAME prerozdelí 11.100 EUR na komunitné iniciatívy zamerané na vzdelávanie, ochranu životného prostredia, podporu zdravia, športové a kultúrne podujatia a dobrovoľníctvo. Program podporí projekty, ktoré sa sústreďujú na prácu s deťmi a mládežou v týchto oblastiach.

Deti sú naša budúcnosť a preto je potrebné vytvárať im podmienky na kvalitný a zmysluplný rozvoj. Práve oni potrebujú najviac pozornosti, výchovy a kvalitného vzdelávania, ako aj zmysluplné príležitosti pre trávenie voľného času. Práca so znevýhodnenými deťmi a mladými ľuďmi je kľúčová, aby aj oni mohli žiť plnohodnotný a rovnocenný život.

Ciele výzvy programu TU ŽIJEME A POMÁHAME:

  • Podporiť verejne prospešné a zmysluplné činnosti pre aktívne trávenie času detí a mládeže na východnom Slovensku.
  • Podporiť aktivity, ktoré vytvárajú príležitosti pre deti a mladých ľudí znevýhodnených zdravotne či sociálne
  • Motivovať ľudí k dobrovoľníctvu a angažovanosti v mieste, kde žijú.
  • Vytvoriť príležitosť pre zamestnancov Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o. realizovať svoje kreatívne a inovatívne nápady.

Kto môže podať žiadosť

O finančnú podporu v maximálnej výške 2.500 EUR sa môžu uchádzať občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy z Prešovského a Košického kraja, ktoré doposiaľ ani raz nezískali podporu z grantového programu Tu žijeme a pomáhame.

V podporených projektoch musia byť zapojení zamestnanci spoločnost LEAR Corporation Seating Slovakia s. r. o.

Navrhované projekty musia byť zrealizované v období od 15. apríla – 31. októbra 2019.

Viac informácií o výzve nájdete tu>>

Podať žiadosť

Svoju žiadosť o finančnú podporu podajte online na granty.karpatskanadacia.sk do polnoci v nedeľu 10. februára 2019.

V prípade záujmu o konzultáciu sme Vám k dispozícii do 1. februára 2019 v pracovné dni od 10:00 do 16:00 na tomas.torok@karpatskanadacia.sk alebo na 055 / 622 1152. Osobnú konzultáciu si, prosím, dohodnite vopred telefonicky alebo písomne.