Semináre na tému „Príprava projektov, fundraising a legislatíva mimovládnych organizácií“

Chceš vedieť ako pripraviť dobrý projekt pre získanie grantu?
Karpatská nadácia pripravila na východnom Slovensku štyri dvojdňové semináre zamerané na prípravu projektov, fundraising a legislatívu mimovládnych organizácií.