Semináre na tému „Príprava projektov, fundraising a legislatíva mimovládnych organizácií“

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Chceš vedieť ako pripraviť dobrý projekt pre získanie grantu?

Karpatská nadácia pripravila na východnom Slovensku štyri dvojdňové semináre zamerané na prípravu projektov, fundraising a legislatívu mimovládnych organizácií. Semináre sú určené pre pracovníkov mimovládnych organizácií (MVO), zástupcov organizácií spolupracujúcich s občianskym sektorom a pre aktivistov, ktorí plánujú založiť mimovládnu organizáciu. 

Takže ak máš nápad, ako urobiť z východného Slovenska lepšie miesto pre život, tak my Ťa naučíme to ostatné.

Neváhaj a prihlás sa čo najskôr, počet miest je limitovaný.

Program seminárov:

1.deň: Tvorba projektov alebo Ako napísať dobrý projekt

 • premena dobrých nápadov na dobré projekty;
  stanovenie cieľov, aktivít, merateľných ukazovateľov, časového plánu
 • projektu, rizík projektu;
 • rozpočet projektu;
 • budovanie partnerstva;
 • najčastejšie chyby pri príprave projektovej žiadosti;
 • témy programu Active Citizens Fund, nové výzvy a ďalšie možnosti
 • získania grantov (na seminároch budeme pracovať s formulármi žiadostí a rozpočtov ACF)

2.deň: Fundraising a právne aspekty zakladania a riadenia mimovládnych organizácií

 • čo je to fundraising – úvod do témy + legislatíva;
 • zásady/pravidlá fundraisingu;
 • metódy fundraisingu + ukážky z praxe;
 • právne formy organizácií občianskeho sektora – výhody, nevýhody;
 • najbežnejšie zmluvy MVO s tretími subjektami a novinky (napr. Zmluva o charitatívnej reklame);
 • právne chyby a riziká pri zakladaní a riadení MVO.

Na seminároch budeme, okrem iného, pracovať  s formulármi žiadostí  a rozpočtov programu Active Citizens Fund, ktorého ďalšia výzva na podávanie žiadosti o grant bude vyhlásená v októbri 2019 (www.acfslovakia.sk).

Miesto a termíny konania seminárov:
Rimavská Sobota 14.5.2019 a 22.5.2019
Mestské kultúrne stredisko, 
Námestie Š. M. Daxnera 1723,
 979 01 Rimavská Sobota

Prihlasovací formulár tu

Humenné 15.5.2019 a 23.5.2019
Hotel Ali Baba
, Námestie Slobody 51, 066 01 Humenné
REGISTRÁCIA NA TENTO SEMINÁR JE MOMENTÁLNE POZASTAVENÁ Z DÔVODU PLNEJ KAPACITY

Bardejov 11.6.2019 a 19.6.2019
Bašta – Kultúrno komunitné centrum, 
Na Hradbách 94/3, 085 01 Bardejov
Prihlasovací formulár tu

Poprad 12.6.2019 a 20.6.2019
Stredná priemyselná škola
, Mnoheľova 828, 058 01 Poprad

Prihlasovací formulár tu
 

Čas konania seminárov: 8:30 – 16:30

Poplatok za účasť na oboch dňoch seminára: 15 EUR/osoba a je splatný hneď po zaregistrovaní na seminár. Registrácia je záväzná až po uhradení poplatku!  

Ďalšie dôležité informácie nájdeš v tejto pozvánke.
 
Tešíme sa na vás.
 

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.