Seminár na tému „RANÁ STAROSTLIVOSŤ U DETÍ S FETÁLNYM ALKOHOLOVÝM SYNDRÓMOM V RÓMSKYCH KOMUNITÁCH“.

Dňa 25.4.2019 Karpatská nadácia v spolupráci s Nadáciou Ekopolis zorganizovala seminár na tému: „RANÁ STAROSTLIVOSŤ U DETÍ S FETÁLNYM ALKOHOLOVÝM SYNDRÓMOM V RÓMSKYCH KOMUNITÁCH“.