Seminár na tému „RANÁ STAROSTLIVOSŤ U DETÍ S FETÁLNYM ALKOHOLOVÝM SYNDRÓMOM V RÓMSKYCH KOMUNITÁCH“.

Dňa 25.4.2019 Karpatská nadácia v spolupráci s Nadáciou Ekopolis zorganizovala seminár na tému: „RANÁ STAROSTLIVOSŤ U DETÍ S FETÁLNYM ALKOHOLOVÝM SYNDRÓMOM V RÓMSKYCH KOMUNITÁCH“. Seminár sa konal v čase od 8,30 – 16,30 v Hotel CRYSTAL v Košiciach.

Hlavným obsahom tohto praktického seminára boli:

  • Fakty spojené s expozíciou alkoholu v ranej starostlivosti a ich špecifiká v rómskych komunitách.
  • Identifikácia rizikovej matky s FASD v rómskej komunite.
  • Identifikácia dieťaťa s FASD v rómskej komunite: primárne a sekundárne poškodenia.
  • FASD, zachytenie a zaradenie do intervenčného plánu služieb ranej starostlivosti
  • Inter-multi-trans disciplinárny prístup k skríningu, diagnostike, terapii, a inklúzii dieťaťa s FASD – manažment tímu poskytujúceho služby ranej starostlivosti.
  • Stanovenie intervenčného plánu v ranej starostlivosti dieťaťa s FASD multidisciplinárnym tímom – I. časť „Plán zameraný na riešenie v komunite“.
  • Stanovenie intervenčného plánu v ranej starostlivosti dieťaťa s FASD multidisciplinárnym tímom – II. Časť „Realizácia a merateľnosť úspešnosti riešenia a žiadanej zmeny – úspešný plánu z pohľadu dieťaťa, rodiča a komunitného pracovníka“.
  • Nástroje „SOLUTION – FOCUSED“ pre prax, spätná väzba.             

Seminár viedla Oľga Okálová, PhD. – sociálny a špeciálny pedagóg, sociálny pracovník, odborný asistent., ktorá sa venuje už dlhodobo dialogickej inklúzii osôb s FASD (www.fasedu.sk). Profesijne pôsobila aj v školských poradenských zariadeniach. Niekoľko rokov realizuje poradenstvo a intervenciu s klientom a jeho rodinou. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre pedagogiky a špeciálnej pedagogiky na Katolíckej univerzite v Ružomberku, je členkou koordinačného tímu a lektorkou Inštitútu dialogických praxí a vykonáva výskumné práce pre I4Tracking® laborant, Medicton Group, s.r.o., Praha.

Seminára sa zúčastnilo celkovo 24 účastníkov z 13 organizácií, ktorí vysoko ocenili praktickosť, získané metodiky a postupy, ktoré môžu bezprostredne uplatniť vo svojej práci.