MYMACHINE SLOVAKIA EXPO 2019 – OSLAVA TVORIVOSTI A ZRUČNOSTI DETÍ A MLADÝCH ĽUDÍ

V utorok 18. júna sa v priestoroch Univerzitnej knižnice Technickej univerzity v Košiciach stretli mladí vynálezcovia a vynálezkyne, aby predstavili a otestovali päť nových vynálezov.