Pozor! Nepríďte o možnosť poukázať nám vaše 2 %

Je potrebné, aby daňovníci, ktorí plánujú poukázať 2 % z dane neziskovej organizácii alebo občianskemu združeniu, podali daňové priznanie do konca marca, alebo požiadali v tejto lehote o odklad. Inak už nebudú môcť nakladať s podielom dane.

Pozor! Nepríďte o možnosť poukázať nám vaše 2 % Read More »