Aktivity za rok 2021 sme zhrnuli do prehľadnej a pekne spracovanej výročnej správy

Rok 2021 bol pandemický, a teda náročný. No keby sme chceli tento článok začať pozitívne, zaraz by sme napísali, že rok 2021 do nadácie priniesol množstvo pozitívnej energie, prejavenej spolupatričnosti, darcovstva a dobrovoľníctva. Pretože tak to v mimovládkach chodí – veľmi náročné situácie ešte viac zomknú a nakopnú ľudí z neziskového sektora.

Aktivity za rok 2021 sme zhrnuli do prehľadnej a pekne spracovanej výročnej správy Read More »