Aktivity za rok 2021 sme zhrnuli do prehľadnej a pekne spracovanej výročnej správy

Rok 2021 bol pandemický, a teda náročný. No keby sme chceli tento článok začať pozitívne, zaraz by sme napísali, že rok 2021 do nadácie priniesol množstvo pozitívnej energie, prejavenej spolupatričnosti, darcovstva a dobrovoľníctva. Pretože tak to v mimovládkach chodí – veľmi náročné situácie ešte viac zomknú    a nakopnú ľudí z neziskového sektora.

COVID-19 nás „nakopol“ už rok predtým a v 2021 sme počiatočnú krízovú pomoc postupne nahradili systematickou podporou tých skupín, ktoré trpeli najviac (napríklad deti, ktoré nemali podmienky učiť sa dištančne), ale aj ľudí a organizácie, ktoré im pomáhali. Okrem toho sme naďalej naplno pracovali na svojich stálych aj nových aktivitách, akurát s rozdielom, že sme sa nestretávali               v kancelárii, ale na online mítingoch.

Tím nadácie sa minulý rok rozrástol o nových členov i členky, ale aj nových partnerov. Viac ako kedykoľvek predtým sme si uvedomili dôležitosť spolupráce. Noví partneri nám otvorili nové obzory a cesty. Priniesli povzbudenie a nádej.

Všetkých nás spája zodpovednosť za tento región a jeho budúcnosť. Sme radi, že v tom nie sme sami. A že vám naše aktivity v roku 2021 môžeme zrekapitulovať cez parádnu výročnú správu.
Príjemné čítanie!