Hľadáme konzultanta/konzultantku na písanie úspešných grantových žiadostí

Pozícia konzultanta/ky na písanie úspešných grantových žiadostí zastreší aktívnu spoluprácu s organizáciami, s ktorými dlhodobo spolupracujeme v téme ranej starostlivosti a vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) a oblasť získavania finančných prostriedkov prostredníctvom grantových žiadostí.