Hľadáme konzultanta/konzultantku na písanie úspešných grantových žiadostí

Pozícia konzultanta/ky na písanie úspešných grantových žiadostí zastreší aktívnu spoluprácu s organizáciami, s ktorými dlhodobo spolupracujeme v téme ranej starostlivosti a vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) a oblasť získavania finančných prostriedkov prostredníctvom grantových žiadostí.

Koho hľadáme?

Skúseného/nú fundraisera/ku, ktorý/á má:

 • rozsiahle skúsenosti z písania úspešných grantových žiadostí, ideálne z EU a EHP finančných zdrojov a v oblasti sociálnej inklúzie Rómov,
 • skúsenosti so zdieľaním svojich vedomostí a skúseností a zároveň schopnosť rýchlo sa učiť a porozumieť špecifikám daného zadania.

(Skúsenosti s realizáciou projektov podporených z EU a EHP zdrojov sú výhodou ale nie podmienkou.)

Zároveň si človek, ktorý:

 • sa dokáže stotožniť s hodnotami a princípmi práce Karpatskej nadácie,
 • bude aktívnym členom/aktívnou členkou tímu pripraveným/pripravenou dávať a brať, učiť sa nové veci a prispievať vlastnými nápadmi,
 • je kreatívny a súčasne veľmi zorganizovaný,
 • je komunikatívny a pripravený spolupracovať a pomáhať,
 • doťahuje veci do úspešného konca, má zmysel pre zodpovednosť, termíny a kvalitný výsledok,
 • má silnú osobnú integritu, rád pracuje s ľuďmi a pre ľudí,
 • téma sociálnej inklúzie Rómov mu je blízka a má rád Slovensko a verí, že je to dobré miesto na život.

Náplň práce konzultanta/konzultantky

 • Analýza finančnej situácie spolupracujúcich organizácií s dôrazom na ich celkovú finančnú kondíciu, diverzifikované príjmy a finančnú udržateľnosť.
 • Spolutvorba spoločnej a individuálnej stratégie financovania spolupracujúcich organizácií z grantových zdrojov.
 • Analýza finančných nástrojov vhodných na financovanie aktivít spolupracujúcich organizácií v dlhodobom kontexte.
 • Vzdelávanie a mentoring spolupracujúcich organizácií v téme písania úspešných grantových žiadostí.
 • Písanie grantových žiadostí v mene spolupracujúcich organizácií, v úzkej spolupráci so zástupcami organizácie.
 • Spolupráca s Karpatskou nadáciou na získavaní nových finančných zdrojov pre programy týkajúce sa sociálnej inklúzie MRK.

Ideálny kandidát/kandidátka

 • Má min. 5 ročné skúsenosti s písaním grantových žiadostí pre súkromné nadačné zdroje doma a v zahraničí a finančné mechanizmy z EU a EHP zdrojov.
 • Má min. 50 % dokázateľnú úspešnosť pri získavaní finančných prostriedkov z grantových zdrojov.
 • Rozumie témam, ktoré riešia spolupracujúce organizácie a dokáže o ich riešeniach argumentovať, konkrétne téme ranej starostlivosti a vzdelávania a sociálnej inklúzie marginalizovaných rómskych komunít.
 • Je pripravený/á cestovať za organizáciami, s ktorými bude pracovať.

Forma spolupráce

Mandátna zmluva

Odmena

Dohodou – na základe skúseností

Trvanie spolupráce

December 2022 – November 2023

Miesto práce

Home office + v teréne (Dobšiná, Banská Bystrica, Prievidza, Kecerovce, Prešov, Snina) a príležitostne z kancelárie Karpatskej nadácie v Košiciach.

Výhody

 • Zmysluplná a kreatívna práca s možnosťou realizovať vlastné nápady a odovzdávať svoje skúsenosti.
 • Príležitosť zohrať kľúčovú rolu v posilnení a budovaní udržateľnosti ranej starostlivosti sociálne vylúčených detí na Slovensku.
 • Spolupráca so zaujímavými ľuďmi aj prestížnymi partnermi.
 • Flexibilita pri práci a plánovaní vlastného času.
 • Priateľské a otvorené prostredie pre prácu.
 • Zaujímavé team-buildingy a neformálne stretnutia s tímom.

Od uchádzačov o pozíciu očakávame do pondelka 8. 1. 2023 do 23:59:

 1. Krátku esej v anglickom jazyku na tému: Kľúčové aspekty pri písaní úspešných grantových žiadostí pre podporu sociálnej inklúzie Rómov na Slovensku (max. 1 normostrana).
 2. Motivačný list opisujúci ako tvoje doterajšie skúsenosti nadväzujú na naše požiadavky a prečo si máme vybrať práve teba (max. 1 normostrana).
 3. Štruktúrovaný životopis v slovenskom alebo anglickom jazyku.

Dokumenty posielajte elektronicky na adresu adriana.petruskova@karpatskanadacia.sk do 8. 1. 2023 (predmet e-mailu – Karpatská nadácia – Konzultant/ka pre písanie úspešných grantových žiadostí).