Cez Máme radi východ podporíme 6 projektov

V Karpatskej nadácii sa snažíme o to, aby sa obyvatelia, komunity, firmy či organizácie spájali a spoločne tvorili krajšie východné Slovensko. Nielen preto, že spoločne urobíme viac práce, ale prepájaním ľudí z rôznych oborov si rozširujeme obzory, stretávame sa s inými názormi a učíme sa ich počúvať a reagovať na nich. Častokrát pritom vychádzame zo svojej komfortnej zóny, a to je dôležité.

Aj preto sme náš grantový program Máme radi východ nastavili tak, aby sme pomohli výborným nápadom a projektom, ktoré urobia z východu lepšie miesto na život, ale zároveň tieto projekty spoja rôznych aktérov a vytvoria nové komunity.

V tomto ročníku sa nám prihlásilo 49 projektov, vybrali sme 6 a medzi nich sme rozdelili 15 000 eur:
  1. Láskavé ruky, o.z. – Seniori a deti – kto komu pomôže (Prešov) 
  2. BotaniKE, o.z. – Maxi botanika v praxi (Košice) 
  3. Š.um.., o.z. – ŠUM – kultúrno-komunitné centrum 3. ročník (Trebišov) 
  4. Materské centrum Hernička, o.z. – Čas pre rodinu (Spišská Belá) 
  5. Prvá pomoc zážitkom, o.z. – Water Rescue Forum (Prešov)
  6. Centrum sociálnych služieb „Johanka“, n.o. – Terasa s petangovým ihriskom
    (Spišské Podhradie) 

Tieto projekty prispejú k:

ozdraveniu životného štýlu a k športovému vyžitiu, rozvoju nekomerčnej kultúry a tvorivosti, stretávaniu sa ľudí, budovaniu komunít a k aktívnemu tráveniu voľného času, zvyšovaniu tolerancie a vzájomného rešpektu v spoločnosti (a to aj v súvislosti so začleňovaním utečencov z Ukrajiny do miestneho komunitného života).

 Program je financovaný z Fondu Máme radi východ, do ktorého prispievajú účastníci charitatívneho turistického pochodu Karpatská vandrovka a individuálni i firemní darcovia cez možnosť „adopcie“ konkrétneho podporeného projektu.