Máme radi východ

Program MÁME RADI VÝCHOD je financovaný Fondom Karpatskej vandrovky a podporuje projekty, ktoré vytvárajú lepší život na východe. Jeho cieľom je podporiť aktívnych východniarov, ich dobré nápady a projekty, ktoré v našom regióne prispejú k ozdraveniu životného štýlu a k športovému vyžitiu, stretávaniu sa ľudí a k aktívnemu tráveniu voľného času a rozvoju nekomerčnej kultúry. Karpatská vandrovka je darcovský turistický pochod pre odvážnych vytrvalcov, zameraný na získavanie finančných prostriedkov na podporu projektov, ktoré vylepšujú život na východnom Slovensku.

Aktuálny stav výzvy

Uzatvorená

Ciele a krátka história

Od roku 2010, 441 vandrovníkov – darcov vyzbieralo celkovo 43 130 € a podporili 30 dobrovoľníckych projektov.

Poslaním Fondu Karpatskej vandrovky je podpora komunitných projektov a aktivít, ktoré zlepšujú život v mestách alebo na vidieku vo východoslovenskom regióne. Fond podporuje kreatívne, praktické a finančne nenáročné projekty, ktoré sú prístupné širokej verejnosti.

Podmienky a kritéria

10. výzva Fondu Karpatskej vandrovky MÁME RADI VÝCHOD prerozdelí 9.750 EUR na projekty realizované v období od 1. júla do 31. decembra 2020.

Cieľom výzvy je podporiť aktívnych východniarov, ich dobré nápady a užitočné projekty, ktoré v našom regióne prispejú

  •   k ozdraveniu životného štýlu a k športovému vyžitiu
  •   k stretávaniu sa ľudí a k aktívnemu tráveniu voľného času
  •   k rozvoju nekomerčnej kultúry a tvorivosti.

Prostriedky vo Fonde sú použité striktne podľa želania darcov na financovanie grantových výziev alebo na podporu aktivít Karpatskej nadácie, ktoré konkrétnymi spôsobmi prispievajú k naplneniu účelu Fondu. Každý darca rozhoduje o použití svojho daru pri svojej registrácii na Karpatskú vandrovku.

Maximálna výška grantu na jeden projekt je 3 000 EUR. Oprávnenými žiadateľmi sú občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce verejne prospešné služby a neinvestičné fondy z Košického a prešovského kraja. Organizácia môže podať maximálne jednu žiadosť o grant.

Žiadatelia, ktorí nezískali žiaden grant za posledné 3 kalendárne roky od Karpatskej nadácie, budú pri hodnotení projektovej žiadosti zvýhodnení.

Viac informácií o výzve pre rok 2020 >>

Projektové žiadosti podávajte elektronicky na: www.granty.karpatskanadacia.sk do polnoci v pondelok 19. apríla 2020.

V prípade záujmu o konzultáciu sme Vám k dispozícii do 13. apríla 2020 v pracovné dni od 10:00 do 16:00 na tomas.torok@karpatskanadacia.sk alebo na 055 / 622 1152. Osobnú konzultáciu si, prosím, dohodnite vopred telefonicky alebo písomne.

 

V minulosti boli podporení

Vo výzve Fondu Karpatskej vandrovky MÁME RADI VÝCHOD 2019 bolo prerozdelených 10 700 Eur od 107 vandrovníkov.

Podporili sme 5 organizácií, ktoré prispejú v našom regióne:

  • k ozdraveniu životného štýlu a k športovému vyžitiu,
  • stretávaniu sa ľudí a k aktívnemu tráveniu voľného času,
  • k rozvoju nekomerčnej kultúry.

Zoznam podporených projektov 2019:

1.
Organizácia: OZ Castrum Thorna
Popis projektu: Cieľom projektu občianskeho združenia Castrum Thorna je postaviť prístrešok na Turnianskom hrade. Prístrešok bude slúžiť ako zázemie pre dobrovoľníkov pracujúcich na hrade, útočisko pre turistov počas horúčav, či dažďa a ako zachytávač dažďovej vody pre potreby dobrovoľníckych prác na obnove hradu. Pomocnú ruku pri jeho výstavbe poskytnú dobrovoľní hasiči, poľovnícke združenie a turistický klub.
Grant: 1.500,- €

2.
Organizácia: OZ Viera – Láska – Nádej
Popis projektu: Cieľom projektu občianskeho združenia Viera – Láska – Nádej je spojiť, prepojiť a spriateliť rodiny s deťmi s viacnásobným postihnutím. Tieto rodiny často trpia spoločenským vylúčením skrz zdravotný hendikep dieťaťa. Jeden augustový víkend, sa zapojené rodiny stretnú v Bardejovský kúpeľoch, kde sa budú môcť rodičia pozhovárať s psychologičkou, zabaviť sa s deťmi vo wellnes a spoločne súťažiť v športových aktivitách.
Grant: 2.500,- €

3.
Organizácia: Green Cubator n.o.
Popis projektu: Cieľom projektu neziskovej organizácie Green Cubator je pomôcť životnému prostrediu v Prešove prostredníctvom zdieľania bicyklov. Organizácia chce získať bicykle od obyvateľov Prešova, následne ich opraví a domáci nekomerční umelci ich vymaľujú podľa vlastných návrhov. Tieto bicykle budú môcť následne využívať študenti Prešovskej univerzity, ktorí zaň zaplatia buď peniazmi alebo dobrým skutkom vo forme dobrovoľníctva, pre vybrané neziskové organizácie.
Grant: 2.500,- €

4.
Organizácia: OZ PROFITENNIS ACADEMY
Popis projektu: Cieľom projektu občianskeho združenia PROFITENNIS ACADEMY je usporiadať špecifické komunitné podujatie: sídliskový festival športu a umenia a vytiahnuť ľudí von. Už 7. ročník festivalu ponúkne návštevníkom možnosť zapojiť sa do kultúrno – umeleckej časti rôzneho druhu – ukážky možností trávenia voľného času, cez tvorivé dielne, workshopy, výstavu kreslenej satiry, tanečné a hudobné vystúpenia, ukážky bojových umení a rôznych typov cvičení. Druhá časť bude venovaná amatérskym športovým turnajom – futbal, tenis, volejbal,streetball a florbal. Popri programe budú prebiehať ukážky práce hasičov a záchranárov. Pre menších účastníkov budú pripravené súťaže, tvorivé dielne a rôzne atrakcie
Grant: 1.636,- €

5.
Organizácia: OZ NATURALISTA
Popis projektu: Cieľom projektu občianskeho združenia NATURALISTA je obnova mestského parku pri železničnej stanici Svit za účelom vybudovania aktívneho priestoru – parku pre mladých, širokú verejnosť a návštevníkov mesta. Dobrovoľníci zrevitalizujú jestvujúcu zeleň a vysadia nové, rôznorodé a dlhoveké stromy s ohľadom na lokálne podmienky. S pomocou lokálnych občianskych združení a dobrovoľníkov z mesta vybudujú petangové ihrisko a exteriérovú galériu, kde sa budú môcť prezentovať mladí umelci.
Grant: 1.934,- €