Program MÁME RADI VÝCHOD je financovaný Fondom Karpatskej vandrovky a podporuje projekty, ktoré vytvárajú lepší život na východe. Jeho cieľom je podporiť aktívnych východniarov, ich dobré nápady a projekty, ktoré v našom regióne prispejú k ozdraveniu životného štýlu a k športovému vyžitiu, stretávaniu sa ľudí a k aktívnemu tráveniu voľného času a rozvoju nekomerčnej kultúry.Karpatská vandrovka je darcovský turistický pochod pre odvážnych vytrvalcov, zameraný na získavanie finančných prostriedkov na podporu projektov, ktoré vylepšujú život na východnom Slovensku.

Aktuálny stav výzvy

Uzatvorená

Ciele a krátka história

Od roku 2010, 441 vandrovníkov – darcov vyzbieralo celkovo 43 130 € a podporili 30 dobrovoľníckych projektov.

Poslaním Fondu Karpatskej vandrovky je podpora komunitných projektov a aktivít, ktoré zlepšujú život v mestách alebo na vidieku vo východoslovenskom regióne. Fond podporuje kreatívne, praktické a finančne nenáročné projekty, ktoré sú prístupné širokej verejnosti.

Podmienky a kritéria

9. výzva Fondu Karpatskej vandrovky MÁME RADI VÝCHOD prerozdelí 10.700 EUR na projekty realizované v období od 1. júla do 31. decembra 2019.

Cieľom výzvy je podporiť aktívnych východniarov, ich dobré nápady a užitočné projekty, ktoré v našom regióne prispejú

 •   k ozdraveniu životného štýlu a k športovému vyžitiu
 •   k stretávaniu sa ľudí a k aktívnemu tráveniu voľného času
 •   k rozvoju nekomerčnej kultúry a tvorivosti.

Prostriedky vo Fonde sú použité striktne podľa želania darcov na financovanie grantových výziev alebo na podporu aktivít Karpatskej nadácie, ktoré konkrétnymi spôsobmi prispievajú k naplneniu účelu Fondu. Každý darca rozhoduje o použití svojho daru pri svojej registrácii na Karpatskú vandrovku.

Maximálna výška grantu na jeden projekt je 2 500 EUR. Oprávnenými žiadateľmi sú občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce verejne prospešné služby a neinvestičné fondy z Košického a prešovského kraja. Organizácia môže podať maximálne jednu žiadosť o grant.

Žiadatelia, ktorí nezískali žiaden grant za posledné 3 kalendárne roky od Karpatskej nadácie, budú pri hodnotení projektovej žiadosti zvýhodnení.

Viac informácií o výzve pre rok 2019 >>

Projektové žiadosti podávajte elektronicky na: www.granty.karpatskanadacia.sk do polnoci v pondelok 15. apríla 2019.

V prípade záujmu o konzultáciu sme Vám k dispozícii do 8. apríla 2019 v pracovné dni od 10:00 do 16:00 na tomas.torok@karpatskanadacia.sk alebo na 055 / 622 1152. Osobnú konzultáciu si, prosím, dohodnite vopred telefonicky alebo písomne.

 

V minulosti boli podporení

Vo výzve Fondu Karpatskej vandrovky MÁME RADI VÝCHOD 2017 bolo prerozdelených 10 600 Eur od 106 vandrovníkov.

Podporili sme 7 organizácií, ktoré prispejú v našom regióne:

 • k ozdraveniu životného štýlu a k športovému vyžitiu,
 • stretávaniu sa ľudí a k aktívnemu tráveniu voľného času,
 • k rozvoju nekomerčnej kultúry.

Zoznam podporených projektov 2017:

 1. CREATIVEAST, o. z. – Na starom bicykli po stopách oscarového mestečka – 2.000 EUR
 2. Človek v ohrození, n. o. – S kamerou cez hory – 2.000 EUR
 3. Maják nádeje – Tvorivé dielne pre rodiny v núdzi – 1.500 EUR
 4. OZ Medzi riekami – Spoznaj svoj región na bicykli– 1.280 EUR
 5. OZ ROKA – Neseď doma, lesopark volá! –  2.000 EUR
 6. Valalská voda –  Návrat k tradíciám – 1.320 EUR