Máme radi východ

Program MÁME RADI VÝCHOD je financovaný Fondom Karpatskej vandrovky a podporuje projekty, ktoré vytvárajú lepší život na východe. Jeho cieľom je podporiť aktívnych východniarov, ich dobré nápady a projekty, ktoré v našom regióne prispejú k ozdraveniu životného štýlu a k športovému vyžitiu, stretávaniu sa ľudí a k aktívnemu tráveniu voľného času a rozvoju nekomerčnej kultúry. Karpatská vandrovka je darcovský turistický pochod pre odvážnych vytrvalcov, zameraný na získavanie finančných prostriedkov na podporu projektov, ktoré vylepšujú život na východnom Slovensku.

Aktuálny stav výzvy

Uzatvorená

Ciele a krátka história

Od roku 2010, 741 vandrovníkov – darcov vyzbieralo celkovo 74 538 € a podporili 40 dobrovoľníckych projektov.

Poslaním Fondu Karpatskej vandrovky je podpora komunitných projektov a aktivít, ktoré zlepšujú život v mestách alebo na vidieku vo východoslovenskom regióne. Fond podporuje kreatívne, praktické a finančne nenáročné projekty, ktoré sú prístupné širokej verejnosti.

Podmienky a kritéria

11. výzva programu MÁME RADI VÝCHOD prerozdelí 16 000 EUR na projekty realizované v období od 1. júla do 31. decembra 2021.

Cieľom výzvy je podporiť aktívnych východniarov, ich dobré nápady a užitočné projekty, ktoré v našom regióne prispejú

  •   k ozdraveniu životného štýlu a k športovému vyžitiu
  •   k stretávaniu sa ľudí a k aktívnemu tráveniu voľného času
  •   k rozvoju nekomerčnej kultúry a tvorivosti.

Prostriedky vo Fonde sú použité striktne podľa želania darcov na financovanie grantových výziev alebo na podporu aktivít Karpatskej nadácie, ktoré konkrétnymi spôsobmi prispievajú k naplneniu účelu Fondu. Každý darca rozhoduje o použití svojho daru pri svojej registrácii na Karpatskú vandrovku.

Maximálna výška grantu na jeden projekt je 3 000 EUR. Oprávnenými žiadateľmi sú občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce verejne prospešné služby a neinvestičné fondy z Košického a prešovského kraja. Organizácia môže podať maximálne jednu žiadosť o grant.

Žiadatelia, ktorí nezískali žiaden grant za posledné 3 kalendárne roky od Karpatskej nadácie, budú pri hodnotení projektovej žiadosti zvýhodnení.

Projektové žiadosti podávajte elektronicky na: www.granty.karpatskanadacia.sk do polnoci v pondelok 3. mája 2020.

Viac informácií o výzve nájdete tu >>>

 

V minulosti boli podporení

Vo výzve Fondu Karpatskej vandrovky MÁME RADI VÝCHOD 2020 bolo prerozdelených 9 434 Eur od 92 vandrovníkov.

Podporili sme 5 organizácií, ktoré prispejú v našom regióne:

  • k ozdraveniu životného štýlu a k športovému vyžitiu,
  • stretávaniu sa ľudí a k aktívnemu tráveniu voľného času,
  • k rozvoju nekomerčnej kultúry.

Zoznam podporených projektov v roku 2020:

1.
Organizácia: 
JIPOEDU
Projekt: Hipo-útočisko
Cieľ projektu: Postaviť čisté útočište pred počasím pre rodiny s deťmi, ktoré sa zúčastňujú na hipoterapiách počas celého roka. V lete pred páľavou v zime pred vetrom, dažďom a chladom. Nájdu tam detský kútik so stavebnicami a hrami pre malých i veľkých.
Výška podpory: 2 485 Eur

2.
Organizácia: 
OZ RADOSŤ VRANOVSKÝCH DETÍ
Projekt: Ľadová nádej
Cieľ projektu: Umožniť deťom s rôznym zdravotným postihnutím pokračovať v pravidelných kurzoch základov korčuľovania pod vedením kvalifikovanej trénerky a získať tak základy korčuľovania i nové krasokorčuliarske zručnosti.
Výška podpory: 600 Eur

3.
Organizácia: 
OZ Stará škola Kanaš
Projekt: Vráťme šport na hokejové ihrisko vo Veľkom Šariši
Cieľ projektu: Vrátiť šport na otvorenú hokejovú plochu v meste Veľký Šariš a tým zabezpečiť športové vyžitie a zdravý životný štýl nielen občanov mesta, žiakov školy, ale i širokej verejnosti. Zároveň skrášlime okolie plochy. Výsledkom projektu bude vybavené otvorené hokejové ihrisko s upraveným okolím plné športovcov.
Výška podpory: 2 149 Eur

4.
Organizácia: 
Ťahanovská záhrada
Projekt: Slunce, seno, amfiteáter
Cieľ projektu: Vytvoriť zázemie a zlepšiť podmienky pre bezplatne organizované voľnočasové aktivity ľudí z okolia, neformálne vzdelávanie a spoločné trávenie času vo vekovo i inak zmiešanej inkluzívnej komunite. Zveľadiť priestor a podmienky záhrady a šíriť osvetu formou rôznych podujatí – prednášok, praktických seminárov, a osobných stretnutí.
Výška podpory: 1 650 Eur

5.
Organizácia: 
Telovýchovná jednota Elán Rožňava
Projekt: Revitalizácia oddychovej zóny (prístrešku) na území Slovenského krasu
Cieľ projektu: Zrevitalizovať oddychovú zónu (prístrešok) v Slovenskom krase. Okrem opraveného prístrešku, ktorý ochráni turistov pred nepriaznivým počasím, si budú môcť návštevníci Horného Gemera oddýchnuť na lavičkách a možnosť nájsť informácie na informačnej tabuli. Zároveň bude odpad koncentrovaný vo vreciach v stojanoch na odpadky, ktoré budú súčasťou projektu a budú prínosom pri zlepšovaní životného prostredia.
Výška podpory: 2 550 Eur