Program MÁME RADI VÝCHOD je financovaný Fondom Karpatskej vandrovky a podporuje projekty, ktoré vytvárajú lepší život na východe. Jeho cieľom je podporiť aktívnych východniarov, ich dobré nápady a projekty, ktoré v našom regióne prispejú k ozdraveniu životného štýlu a k športovému vyžitiu, stretávaniu sa ľudí a k aktívnemu tráveniu voľného času a rozvoju nekomerčnej kultúry. Karpatská vandrovka je darcovský turistický pochod pre odvážnych vytrvalcov, zameraný na získavanie finančných prostriedkov na podporu projektov, ktoré vylepšujú život na východnom Slovensku.

Aktuálny stav výzvy

Uzatvorená

Ciele a krátka história

Od roku 2010, 441 vandrovníkov – darcov vyzbieralo celkovo 43 130 € a podporili 30 dobrovoľníckych projektov.

Poslaním Fondu Karpatskej vandrovky je podpora komunitných projektov a aktivít, ktoré zlepšujú život v mestách alebo na vidieku vo východoslovenskom regióne. Fond podporuje kreatívne, praktické a finančne nenáročné projekty, ktoré sú prístupné širokej verejnosti.

Podmienky a kritéria

9. výzva Fondu Karpatskej vandrovky MÁME RADI VÝCHOD prerozdelí 10.700 EUR na projekty realizované v období od 1. júla do 31. decembra 2019.

Cieľom výzvy je podporiť aktívnych východniarov, ich dobré nápady a užitočné projekty, ktoré v našom regióne prispejú

 •   k ozdraveniu životného štýlu a k športovému vyžitiu
 •   k stretávaniu sa ľudí a k aktívnemu tráveniu voľného času
 •   k rozvoju nekomerčnej kultúry a tvorivosti.

Prostriedky vo Fonde sú použité striktne podľa želania darcov na financovanie grantových výziev alebo na podporu aktivít Karpatskej nadácie, ktoré konkrétnymi spôsobmi prispievajú k naplneniu účelu Fondu. Každý darca rozhoduje o použití svojho daru pri svojej registrácii na Karpatskú vandrovku.

Maximálna výška grantu na jeden projekt je 2 500 EUR. Oprávnenými žiadateľmi sú občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce verejne prospešné služby a neinvestičné fondy z Košického a prešovského kraja. Organizácia môže podať maximálne jednu žiadosť o grant.

Žiadatelia, ktorí nezískali žiaden grant za posledné 3 kalendárne roky od Karpatskej nadácie, budú pri hodnotení projektovej žiadosti zvýhodnení.

Viac informácií o výzve pre rok 2019 >>

Projektové žiadosti podávajte elektronicky na: www.granty.karpatskanadacia.sk do polnoci v pondelok 15. apríla 2019.

V prípade záujmu o konzultáciu sme Vám k dispozícii do 8. apríla 2019 v pracovné dni od 10:00 do 16:00 na tomas.torok@karpatskanadacia.sk alebo na 055 / 622 1152. Osobnú konzultáciu si, prosím, dohodnite vopred telefonicky alebo písomne.

 

V minulosti boli podporení

Vo výzve Fondu Karpatskej vandrovky MÁME RADI VÝCHOD 2017 bolo prerozdelených 10 600 Eur od 106 vandrovníkov.

Podporili sme 7 organizácií, ktoré prispejú v našom regióne:

 • k ozdraveniu životného štýlu a k športovému vyžitiu,
 • stretávaniu sa ľudí a k aktívnemu tráveniu voľného času,
 • k rozvoju nekomerčnej kultúry.

Zoznam podporených projektov 2017:

 1. CREATIVEAST, o. z. – Na starom bicykli po stopách oscarového mestečka – 2.000 EUR
 2. Človek v ohrození, n. o. – S kamerou cez hory – 2.000 EUR
 3. Maják nádeje – Tvorivé dielne pre rodiny v núdzi – 1.500 EUR
 4. OZ Medzi riekami – Spoznaj svoj región na bicykli– 1.280 EUR
 5. OZ ROKA – Neseď doma, lesopark volá! –  2.000 EUR
 6. Valalská voda –  Návrat k tradíciám – 1.320 EUR