Horný Gemer chcú prebudiť a nie ho opustiť

„Program Prebuďme spiace doliny mi otvoril ďalšie dvere, ktorými môžem postupovať na ceste k Zero Waste životnému štýlu a zapojiť do toho aj iných obyvateľov Gemera. Tak ako šéfkuchár Jamie Oliver učí ľudí spracovať suroviny do poslednej omrvinky, je aj mojou ambíciou spracovať možné zdroje do posledného kúska. Program mi dal 1. parádne kontakty, 2. perfektné tipy na miesta a aktivity v regióne a 3. informácie o projektovom manažmente, ktoré sú pre moju prácu mimoriadne prínosné,“ povedala o našom programe účastníčka Lucia Černáková.

Máme za sebou ďalší ročník programu Prebuďme spiace doliny. Zamerali sme sa cez neho na región východného Slovenska, ktorý „zaspáva”. Ľudia z neho odchádzajú za štúdiom, prácou aj lepším životom. Deje sa v ňom málo aktivít. A tak sme sa rozhodli, že na Hornom Gemeri nájdeme zanietených ľudí a pomôžeme im k tomu, aby začali spoločne prebúdzať svoje obce. Že im ponúkneme intenzívny vzdelávací tréning, kde sa naučia praktické zručnosti v oblasti komunitného rozvoja, projektového manažmentu a komunikácie. Vďaka nemu potom dokážu premeniť nápady na skutočnosť.

„Ak chceme, aby región ožil a prekvital, potrebujeme, aby si jeho obyvatelia začali pomáhať, sieťovať sa, spolupracovať. Toto bol jeden z hlavných cieľov programu Prebuďme spiace doliny. Dôležité však bolo prepojiť ich aj s predstaviteľmi samospráv. Veľmi sme dúfali, že sa nám podarí vytvoriť komunitu podobne zmýšľajúcich a aktívnych ľudí, ktorí si dokážu pomôcť navzájom, dokážu ťažiť zo svojich záujmov a silných stránok a priblížia sa k tzv. funkčným komunitám. Bola som milo prekvapená, ako dobre sa to podarilo.”

Začali sme v decembri 2021 crowdfundingovou kampaňou. Výslednú sumu znásobila spoločnosť Deutsche Telekom IT Solutions na 7 500 eur. Peniaze do nej darovali jednotlivci aj firmy Lavaš a Answear.sk.

Tieto peniaze sme použili práve na vzdelávanie účastníkov a pomoc pri konkrétnych projektoch. Tie sa ešte len budú realizovať, no vzdelávanie máme úspešne za sebou. 

Ako bolo?

Vzdelávania sa zúčastnilo 8 ľudí. Bola to zmes naozaj rôznorodých a priateľských osobností, s odlišnými životnými príbehmi a ambíciami. Mali sme tu hrnčiara, milovníčku umenia a kultúry, turistického sprievodcu, vyznávačku Zero Waste štýlu, zanieteného bylinkára či kreatívnu tvorkyňu edukačných pomôcok pre deti.

Osobnostný Strenght Deployment Inventory test ich odhalil ako lídrov, učiteľov, driver-ov či ľudí s vysokým sociálnym cítením. Robili si ho na prvom stretnutí vzdelávacieho programu 11. júna 2022 v Gočove. Vďaka tomu spoznali svoje silné a slabé stránky. Potom nasledovali „emotívne rozhovory“ vo dvojiciach, aby sa lepšie spoznali a porozumeli svojim dôvodom, prečo sa do programu zapojili a čo ich v regióne najviac trápi.

Deň pokračoval školením Design thinking s lektorkou Alex Guttmann. Účastníci lepšie pochopili, ako identifikovať problémy regiónu, ako na nich nazerať a ako vôbec problém definovať. Nasledoval brainstorming, ktorý pomohol hľadať prvé riešenia. Veľa sa o riešeniach rozprávali, hľadali riziká, rozpitvávali všetky možnosti, diskutovali spolu o potrebách regiónu, o možnostiach jednotlivých účastníkov. Zo široko definovaných problémov sa postupne dostali ku konkrétnejším a uchopiteľnejším výsledkom. Za domácu úlohu dostal každý „prebúdzač“ a každá „prebúdzačka” vymyslieť vlastný reálny projekt a naplánovať si jeho realizáciu aj rozpočet.

Alex Guttmann

Je vyštudovaná „ajtíčkarka” s takmer 20-ročnými skúsenosťami v produktovom a projektovom manažmente. Posledných 10 rokov svoje vedomosti aktívne odovzdáva iným cez workshopy a školenia na témy Projektové riadenie, Agilné riadenie, Design thinking, Digitálna bezpečnosť a aj vo forme programov soft skills vzdelávania (nielen) v IT. Spolupracuje s viacerými organizáciami, ako Grow with Google, kde je jednou z certifikovaných trénerov, Leaf, Nadácia Pontis, Butterfly Effect, Aj Ty v IT, Mini Tech MBA, IAMbitious a mnoho ďalších. Žije v Bratislave s manželom a 3 deťmi.

V pondelok 13. júna absolvovali online prezentáciu s účastníčkou programu z minulého roka Lenkou Lešťákovou. Lenka rozprávala o svojom komunitnom projekte v Koceľovciach, ako sa jej podarilo so susedmi skrášliť okolie a zorganizovať aktivity, čo bolo najnáročnejšie. Vo štvrtok 23. júna sa pripojili na online školenie s našou PR manažérkou Gabikou Krestián Kuchárovou. Na ňom získali praktické typy o storytellingu, headlinoch a celkovej komunikácii nielen na sociálnych sieťach.

Posledný júnový víkend sa všetci opäť stretli v Gočove a hneď v úvode predstavili svoje plánované projekty. Spoločne hlasovali za 3 najlepšie a tie začali pod vedením Alex Guttmann podrobne plánovať. V skupinkách spísali projektové zámery, ciele, vyhodnotili a zaznamenali riziká projektu. Určili si cieľovú skupinu, podrobnejšie úlohy, časovým harmonogramom realizácie projektu aj rozpočet. Nezabudli ani na plánovanie udržateľnosti projektu a analyzovania finančných zdrojov.

V nedeľu 26. júna 2022 projekty prezentovali pred Veronikou Miškech Fričovou (Karptaská nadácia), Michalom Miškechom (Lavaš) a Milanom Mlynárom (starosta Gočova). Táto porota rozhodla, že najlepším projektom je znovusprístupnenie vodného hradu v Štítniku.

„Najviac sa nám páčil projekt, ktorý obnoví život a posilní turizmus v obci Štítnik, založením Informačného centra a využitím Vodného hradu. Vo víťaznom tíme sa spojili štyria prebúdzači (Miro Droždiak, Iveta Čapóová, Peter Hrhovov, Peter Hudák), ktorí spoločne plánujú mnoho zaujímavých aktivít, medzi nimi aj založenie hrnčiarskej dielne na hrade. Veľmi im držím palce, aby im vyšli všetky ich plány a Štítnik sa stal centrom turizmu Horného Gemera.“

Vodný hrad v Štítniku. Zdroj: Wikipedia

Druhým podporeným je Upcyklingová coworkingová komunitná dielňa. Lucia Černáková z Rožňavy bude v miestnej charite vyrábať podšálky, taburetky, háčkované tašky, obaly a iné recyklované úžitkové predmety z odpadového materiálu. Do veľmi pekne rozpracovaného projektu zapojí miestnu komunitu. Na tento nápad získala 500 eur.

Ako tretí sme sumou 300 podporili projekt Kúzelnej záhrady v Gočove. Jeho autor Ján Andrašovský vytvorí bylinkovú záhradku pri pamätnom dome Jura Hronca a obohatí ju rôznymi edukačnými a zábavnými aktivitami nielen pre deti. Neskôr chce toto miesto prepojiť s neďalekou vyhliadkou, aby prilákal do dediny viac turistov. Podporu pri realizácii prisľúbil aj starosta z Gočova. Ján do projektu zapojil aj Alenu Tokarčíkovú, keďže jej projekt nepostúpil do užšieho výberu.

Bolo úžasné sledovať, ako naši tohtoroční „prebúdzači“ intenzívne pracovali na svojich nápadoch, vytvárali z nich prepracované projekty a že na nich pracovali spoločne. Pretože spolupráca je základným kameňom každej silnej komunity.

Foto: Dávid Hanko

Program podporili: