Ďakujeme za 2 percentá pre Karpatskú nadáciu.

Ďakujeme všetkým, ktorí podporili svojimi dvoma percentami lepšie východné Slovensko.

Karpatská nadácia využíva dve percentá na podporu dobrých nápadov a šikovných ľudí na východnom Slovensku. Percentá poukázané podporovateľmi nadácie slúžia vo forme malých grantov na podporu zmysluplných projektov v tomto regióne. Rozdeľovanie vyzbieranej sumy na malé granty má svoj význam: obyvatelia malých aj väčších obcí sami tvoria a realizujú projekty, čím sa podporuje miestna kapacita riešiť lokálne potreby, spájajú sa ľudia, rôzne miestne inštitúcie, ako samospráva, školy, neziskové organizácie aj miestni podnikatelia.

Ďakujeme!