Ďakujeme za 2 percentá pre Karpatskú nadáciu.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ďakujeme všetkým, ktorí podporili svojimi dvoma percentami lepšie východné Slovensko.

Karpatská nadácia využíva dve percentá na podporu dobrých nápadov a šikovných ľudí na východnom Slovensku. Percentá poukázané podporovateľmi nadácie slúžia vo forme malých grantov na podporu zmysluplných projektov v tomto regióne. Rozdeľovanie vyzbieranej sumy na malé granty má svoj význam: obyvatelia malých aj väčších obcí sami tvoria a realizujú projekty, čím sa podporuje miestna kapacita riešiť lokálne potreby, spájajú sa ľudia, rôzne miestne inštitúcie, ako samospráva, školy, neziskové organizácie aj miestni podnikatelia.

Ďakujeme!

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.